Geçici gündem(konular ve zaman)

Expand All +
 • ikinci gün

  8 Ekim 2017

 • We haven't found any session that matches you're criteria
 • ilk gün

  7 Ekim 2017

 • 10:15 - 10:40
  Kimliği en iyi ne açıklar? Al Sharq Forum, Orta Doğu'nun "dört büyük medeniyetine" dikkatli bir şekilde odaklanıyor: Araplar, Kürtler, Farslar ve Türkler. Fakat kendi içlerinde karmaşık ve yüklü bir bagaja sahip bu geniş kimlikleri tanımlamıyor. O hâlde şu soru gündeme geliyor: Bu kimliklere ihtiyaç var mı? Kimliğin kolektifleşmesi, bölgenin gitmesi gereken doğrultu mu? Kimliklerin artık tarih kitaplarındaki gibi algılanmadığı, hızlı değişen bir dünyada bu kimlikler yaşayabilir mi? Bu açıdan, kolektif kimlikler dahi bölgenin birlik olması ve yeniden inşası için gerekli mi? Yoksa etnisiteleri ve bölgeleri bir arada tutan daha büyük kuvvetler veya ilkeler var mı? Al Sharq Forum Başkanı Wadah Khanfar, Şark Bölgesi'ndeki ulusalüstü kimlik meselesi hakkında konuşacak ve bölgenin yakın bir gelecekte nasıl bir görünüm arz edeceğini öngörmeye çalışacak.
  Açılış Konuşması

 • 10:40 - 11:00
  Daha adil ve istikrarlı bir dünya düzenini nasıl inşa ederiz? Mahathir Mohamad, bölgede yeni bir politik model inşa ederken dikkat edilmesi gereken ahlaki gereklilere dair gençlere tavsiyelerde bulunmak için geliyor. Malezya Başbakanı olarak 22 yıl sürdürdüğü hizmetinden ileri gelen engin ve değerli politik birikimini, başarısızlığa mahkum tercihler karşısında sağlıklı ve pozitif bir politik formülü keşfetme ve değerlendirme çabası sırasında ortaya koyacak. Eski Başbakan Mohamad, izleyicilerle ayrıca halk desteğini kazanmanın önemini ve nasıl kazanılacağını da paylaşacak. Malezya halkı tarafından üst üste beş kez Başbakan olarak seçilen Mohamad, şüphesiz ki bunu en iyi anlatacak lider olacaktır.
  Açılış Konuşması
  session
  Açılış Konuşması

 • 11:00 - 11:10
  Bu konuşmada, bir ASYF temsilcisi, bölge gençliği için tematik bir platform ihtiyacını vurgulamalı ve bölgenin meselelerini tartışmaya açmalı. Ayrıca, ASYF'nin ortaya koyduğu çabaların ve projelerin yanısıra ASYF'nin stratejisinin ve uzun vadeli hedeflerinin altını çizmeli. Bu ağın bir parçası olmak ister misiniz?
  diğer
  session
  ASYF TALK Video

 • 11:10 - 11:25
  Merkeziyetçilikten uzaklaşmak, daha fazla özgürlük ve kapsayıcılığı beraberinde getirdiği için genellikle gelişmenin ve ilerlemenin sembolüdür. Merkeziyetçilikten uzaklaşmak, çalışanlara karar alma süreçlerine daha fazla dahil olma ve sorumluluk alma şansı verererek daha fazla yaratıcılığın ortaya çıkmasının arkasındaki temel faktör olabilir, daha fazla kalkınmak için gerekli zemini hazırlayabilir ve bağlantılar ile operasyonların daha sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilir. Bu bölümde konuşmacımız, farklı ağların yönetiminin daha az merkezi hâle gelmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek potansiyel değişimler hakkında konuşacak.
  Spotlight
  session
  Spotlight 1

 • 11:25 - 11:35
  Teknolojik gelişmeler; gerçek zamanlı olarak birbirimizle bağlantı hâlinde kalmak, e-oylama ve fikirlerin özgürce paylaşımı gibi birçok şeyi mümkün hâle getirdi. Yeni sosyal medya platformlarını ortaya çıkaran teknoloji devriminin daha fazla açıklık ve şeffalığın önünü açtığını ve insanların daha iyi ve adil bir demokratik sistem için protestolar düzenlemesini, taleplerini dile getirmesini mümkün kıldığını biliyoruz. Teknoloji aynı zamanda bizlere sanal ortamda oy kullanma şansını vererek ve daha güvenilir sonuçların alınmasını temin ederek oy verme şeklimizi sonsuza kadar değiştirdi. Siz de hemfikir misiniz?
  Spotlight
  session
  Spotlight 2

 • 12:10 - 12:20
  Dijital para birimi Bitcoin gibi blockchain teknolojileri gitgide daha fazla popüler hâle geliyor ve kullanılıyor. Blockchain teknolojilerinin kullanımı verillerin düzenli ve güvenli bir şekilde depolanabilmesini, uçtan uca bağkantı kurabilmeyi, sağlık ve eğitim sektörlerinde farklı hizmetleri gerçekleştirmeyi sağlıyor. Blockchain teknolojileri, ticari işlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini de güvence altına alıyor. Tüm bu potansiyelleriyle blockchain teknolojileri, modern dünyada devrim niteliğinde bir hareket olarak nitelenebilir.
  Spotlight
  session
  Spotlight 3

 • 12:30 - 01:45
  Diyalog
  session
  Büyük Panel

 • 03:10 - 03:20
  Açılış Konuşması
  session
  Ana Konuşmacı

 • 03:20 - 03:30
  Sosyal medya birçok kişinin kendi karakterini ortaya koyup diğerlerinin inançlarına ve geleneklerine karşı durabilmesine ve insanların birbirine kendinden emin bir şekilde saldırııp hakaret edebilmesine olanak sağladı. Sosyal medya, yüz yüze diyalogda ortaya çıkabilecek sınırları, çekingenlikleri ve korkuları aşmayı sağladı, çünkü insanların hakaretamiz bir şekilde "şaka" yapabilecekleri yahut hassas konuları tartışabilecekleri bir arayüz yarattı. Bazı sosyal medya platformları, insan kitlelerinin belli politik ve sosyal gruplara doğrudan hakaret etmesini teşvik etti, onlara karşı kitlesel bir nefret yarattı ve genel anlamda hedef grupların konumunu zayıflattı. Örneğin, İslamofobi...
  Spotlight
  session
  Spotlight 4

 • 03:30 - 03:40
  İdare 2.0 eski moda idari sistemlerin yerini almayı hedefliyor. Estonya, İdare 2.0'ı tam olarak uygulayan ülkelere bir örnek, çünkü kimlik bilgileri, imza, sağlık ve sabık kayıtları, biyometrik verileri vb. her şeyin dijital olarak tek bir yerde depolandığı, tamamen işlevsel ve işlemleri kolaylaştırıcı bir idari sistem oluşturdu. Bitnation gibi şirketler de hem idari hem geleneksel hizmetleri sunmak için İdare 2.0'ı kullanıyor. İdare 2.0 teknolojinin her yeri kapladığı bve elektronik ortamda işlerin sürdürüldüğü bir modern dünyaya uyum sağlamak için oluşturuldu. Sen de takipte misin?
  Spotlight
  session
  Spotlight 5

 • 03:40 - 04:30
  Arap Baharı sonrası dönemde, dinin ve ortak kültürün toplumların temeli olmadı ve fakat özgürlüğün/adaletin toplumların temeli olduğu söylendi. Kitleleri birleştiren ve ortak perspektifler ile hedefler yaratan, ortak menfaatlerdir. FAcebook gibi ağlarlarla hepimiz birbirimize bağlı durumdayken, çoğulculuk ideoloji-sonrası bir dönemde sağlanabilir. Sosyal ağlar, bireyselciliği bir kenara bırakarak, dünyanın dört bir yanında aynı menfaatleri paylaşan insanları birbirine bağlayabiliyor. Gençliğin de çoğulcu bir toplum inşa etmedeki rolü çok önemli çünkü gençlik, sosyal medyayı kullanan en büyük kitle onlar ve inançlarla/toplumsal arka planla sınırlı olmayan bir birlik çağını oluşturmak, adalet ve kapsayıcılığın hüküm sürdüğü yeni bir tolum inşa etmek için sosyal medyayı kullanabilirler. Gelecek, çoğulculukta yatıyor, o halde bu doğrultuda ilerlemeye hazır mısın?
  Arap Devrimleri Sonrasında Çoğulcu Bir Toplum Yapısı İnşa Etmek:Khalid Hajji
  Şark Bölgesinde İdeoloji Sonrası Dönem: Sultan Barakat
  Jewar initiative - Çoğulcu Bir Toplum İnşa Etmede Gençliğin Rolü: TBD
  Diyalog
  session
  Panel

 • 04:45 - 04:55
  Gazetecilik sektörü, sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojik gelişmelerle beraber ciddi bir şekilde gelişiyor. VR, yavaş yavaş modern gazetecilikle iç içe geçen bir teknoloji hâline geliyor. Gazetecilikte kullanılan bazı VR örnekleri, New York Times'ın yaptığı "Fight for Falluja" gibi 360 derece- VR sistemini kullanan video ve belgeselleri ikapsıyor. Daha ileri teknolojilerlin gazetecilik üzerinde daha güzel etkiler yapacağu tahmin ediliyor, bilhassa da gazetecilerin bu tip radikal değişimleri hızla benimsemesinden ötürü. Yeni gerçekliği benimseyecek misin?
  Spotlight
  session
  Spotlight 6

 • 04:55 - 05:05
  "Big Data", belli modelleri, eğilimleri ve davranış kalıplarını anlamak için depolanan, genelde belli ürünleri etkili bir şekilde pazarlamak isteyen iş dünyasınca kullanılan bir dizi kapsamlı verilerdir. Big Data, bir müşterinin kendine dair ne kadar verinin depolandığını bilmemesi ve şirketlerin kendi müşterilerine dair bu denli geniş ölçekte bilgiye sahip olmasının ahlaki olup olmadığı bakımından tartışmalı bir meseledir. Big Data kullanımının avantajları arasında bu verilerin güvenilirliği varken dezavantajlarından bazıları, yüksek maliyetleri ve bu verileri etkili bir şekilde kullanma sürecinden geçen firmaların yaşadığı ağır adaptasyon ve kendini yeniden düzenleme sürecidir. Sen de takipte misin?
  Spotlight
  session
  Spotlight 7

 • 05:10 - 05:30
  Medya sektöründeki uzmanlar, medyanın gelecekte hangi yöne gideceğini ve medyanın kullanımında farklılar yahut radikal değişimler yaratabilecek potansiyel gelişmeleri tartışmak için farklı alanlardaki zengin deneyimlerini ve birikimlerini paylaşacaklar. Ayrıca, izleyiciler de online olarak ya da konferansa katılarak konuşmacılarla diyalog kurabilecek.
  director:Dena Takruri
  speakers: Shadi Rahimi, TBD.
  Diyalog
  session
  Dialogue

 • 08:00 - 08:20
  Açılış Konuşması
  session
  Ana Konuşmacı

 • 08:20 - 08:40
  Açılış Konuşması
  session
  Müzik Performansı

 • 08:40
  Açılış Konuşması
  Spotlight
  session
  Spotlight

 • 08:50 - 09:00
  Açılış Konuşması
  session
  Müzk Performansı

 • 09:00
  session
  Spotlight

 • 09:10
  Açılış Konuşması
  session
  Stand-Up Gösterisi