Al Sharq Forum Hakkında

Al Sharq Forum Hakkında

Al Sharq Forum, “Al Sharq bölgesinin” halkları için tarafsız araştırmalar yapmak ve kalkınmaya, sosyal adalete ve ekonomik refaha odaklanan uzun vadeli stratejiler geliştirmek misyonunu taşıyan bağımsız, uluslararası bir ağdır. Forum, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi ve fikir alışverişinin yapıldığı, uzman görüşlerinin öne çıkarıldığı, ajandaların geliştirildiği ve üyeleri arasında konsensüsün inşa edildiği bir toplanma noktası olmayı amaçlamaktadır. Forum, nihayetinde, bölgedeki paydaşlarla uluslararası toplum arasında bir köprü olmayı hedeflemektedir. Böylelikle asıl hedef, bölgede birbirine bağlı olan stratejik, ekonomik ve entelektüel menfaatleri belirlemek ve bunun üzerine titizlikle bir düzen inşa etmektir.
Al Sharq Forum, bu geniş vizyonu çerçevesinde, birçok spesifik alt forumlar da oluşturmaktadır. Al Sharq Gençlik Forumu da bu forumlardan bir tanesidir.

Al Sharq Forum’un Üç Sac Ayağı


Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu
Visit Website

Al Sharq Gençlik Forumu
Visit Website

Al Sharq Akademi

Al Sharq Gençlik Forumu (ASYF)

Al Sharq Gençlik Forumu (ASYF), tek bir merkeze bağlı olmayan ve asıl olarak bölgenin dört büyük etnik grubunu olan Araplar, Türkler, İranlılar ve Kürtleri temsil eden bir gençlik ağıdır. Gençlik Forumu’na tamamen bölgenin gençleri öncülük etmektedir ki bu forumu bölge dışında kurulan sembolik forumlardan ve tartışma platformlarından ayıran budur.
Al Sharq’ın temel inancı, gelecekte iyiliğe ve fazilete yer olduğu ve gençlerin, bölgedeki değişimlere öncülük edeceğidir. Bu sebeple, ASYF gençliğin kapasitesini geliştirmeye ve bölge için yürütülecek tartışma ve strateji geliştirme platformları aracılığıyla gençliği bir araya getirmeye odaklanmaktadır.